Ανακοίνωση: To σχολείο συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2018-2019 και εκ παραδρομής δεν εμφανίζεται στον κατάλογο της ΕΕΤΑΑ.

Εγκαταστάσεις

  • Ιδιόκτητες, νεόδμητες εγκαταστάσεις 1,200τμ σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαίθριοι χώροι 2,000τμ