Ανακοίνωση: To σχολείο συμμετέχει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2018-2019 και εκ παραδρομής δεν εμφανίζεται στον κατάλογο της ΕΕΤΑΑ.

Τμήματα

  • Προσφέρουμε ολιγομελή τμήματα από 9 έως 15 ατόμων για ηλικίες από ενός έτους μέχρι 6 ετών.