Εγκαταστάσεις

  • Ιδιόκτητες, νεόδμητες εγκαταστάσεις 1,200τμ σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαίθριοι χώροι 2,000τμ