Μεταβρεφικό

2,5 - 3 ετών
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης Μεταβρεφικού τμήματος

  Το παιδί στην ηλικία αυτή πρέπει να κινείται σ’ένα περιβάλλον στο οποίο επικρατούν με συνέπεια κάποιοι σταθεροί κανόνες που θα οριοθετούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο του επιτρεπεται να εξερευνά το περιβάλλον του και να ικανοποιεί την περιέργεια του.

  Στη τρυφερή αυτή λοιπόν ηλικία, κύριο μέλημα μας είναι ώστε το παιδί κοντά μαί να αναπτύξει αισθήματα ασφαλείας και σιγουριάς. Πρώτιστα μας ενδιαφέρει η κοινωνικοποίηση του παιδιού και η ομαλή του ένταξη στην ομάδα. Δίνοντας αγάπη και σιγουριά, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μην φοβούνται.

  Στόχος μας είναι το παιδί αυτής της ηλικίας, να αυτονομηθεί μέσα στις δυνατότητες του, να μάθει σταδιακά να αυτοεξυπηρετείται και να του δώσουμε την ευκαιρία να αποθηκεύσει ασυνείδητα, θετικά βιώματα κι εντυπώσεις.

  Το παιδί στην ηλικία αυτή αντιλαμβάνεται και μαθαίνει μέσα από τις αισθήσεις και την κίνηση, προσπαθεί να εξερευνήσει το περιβάλλον και να ανακαλύψει τα αντικείμενα μέσα από τον πειραματισμό.

  Με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό, δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν σταδιακά νέα παιχνίδια, νέους τρόπους συμπεριφοράς και να αποκτήσουν εμπειρίες από το χώρο που τους περιβάλει.

  • Παίζουμε παιχνίδια κινητικά και μουσικοκινητικά και μέσα από τη «δραματοποίηση» τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους, συστήνονται στο περιβάλλον τους κι ορίζουν τον εαυτό τους μέσα στο χώρο.
  • Τα παιδιά γνωρίζουν το βιβλίο. Με απλές ιστοριούλες και ποιηματάκια ενθαρρύνουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το λόγο και προσπαθούμε να πλουτίσουμε το λεξιλόγιο τους. Επίσης ενθαρρύνουμε το διάλογο μεταξύ των παιδιών και ξεκαθαρίζουμε βασικές έννοιες.
  • Θα μάθουμε σταδιακά τα χρώματα και θα κάνουμε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας, ώστε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά το μολύβι και να χρωματίζουμε μέσα σ'ένα συγκεκριμένο περίγραμμα.
  • Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με απλά υλικά-μέσα-τεχνικές και θα πειραματισθούν με διαφορετικά υλικά.
  • Στο ψυχοκινητικό τομέα στόχος μας είναι ώστε τα παιδιά να προάγουν τη σωματική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Προτρέποντας τα παιδιά να κινούνται σε ελεύθερο χωρο, θα παύουμε παιχνίδια-ασκησεις που αφορούν την ισορροπία του σώματος. Επίσης με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού θα κάνουμε ασκήσεις ευκινησίας, συντονισμού, αμφιπλευρικότητας με τη συνοδεια μουσικής.
  • Στο τομέα της «μητρικής γλώσσας», θα διαβάσουμε επιλεγμένα παραμύθια και θα μάθουμε ποιήματα και τραγούδια.
  • Με το κουκλοθέατρο - μια δραστηριότητα που τα παίδια αγαπούν πολυ κι ενθουσιάζονται - θα αναπτύξουμε την φαντασία μας και θα μάθουμε αποδεκτούς συμπεριφοράς.