Νηπιαγωγείο

5 - 6 ετών
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης Νηπιαγωγείου

  Όπως όλοι γνωρίζουμε η τάξη του νηπιαγωγείου είναι το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον φοίτησης του παιδιού και συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους και στην πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών.

  Μέσα λοιπόν από το πρόγραμμα που επιλέξαμε σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν τη διαφορά μεταξύ παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου, να προετοιμασθούν ψυχολογικά για το δημοτικό σχολείο και να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις.

  Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα η γνώση αντιμετωπίζεται σαν ολότητα κι όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές ενότητες. Δηλαδή κατά τη μελέτη ενός θέματος π.χ. «μέρα-νύκτα», μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τα εικαστικά κλπ.

  Η επιλογή των θεμάτων ξεκινά είτε από την νηπιαγωγό (θέμα προσέγγισης), είτε από το έκδηλο ενδιαφέρον των παιδιών (σχέδιο εργασίας). Στην πρώτη περίπτωση η νηπιαγωγός ανιχνεύει προηγούμενες γνώσεις κι εμπειρίες των παιδιών, καθορίζει τους μαθησιακούς στόχους, θέτει προβληματισμούς. Στα σχέδια εργασίας τα παιδιά σε συνεργασία με την νηπιαγωγό, θέτουν στόχους, οργανώνουν δραστηριότητες, διατυπώνουν ερωτήματα, καταλήγουν σε συμπεράσματα.

  Στόχος της νηπιαγωγού είναι να δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά και να κινητοποιεί το ενδιαφέρον και τη θέληση τους για μάθηση.

 • Φέτος για κάθε παιδί θα τηρείται ένας ατομικός φάκελος (portfolios) στον οποίο θα καταχωρούμε τις γραπτές ασκήσεις που γίνονται στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό διαγράφεται η γνωστική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού, ο προσωπικός του ρυθμός, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη μαθησιακή πράξη αλλά και συντελεί στην αποδοτική συνεργασία γονέων-νηπιαγωγού.

  Εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης και για εμπέδωση των μαθησιακών στόχων, παράλληλα με τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούμε θα δουλέψουμε και δύο τετράδια εργασιών. Τα βιβλία αυτά θα τα φέρουν τα παιδιά στο σχολείο (παρακαλούμε να γράψετε το όνομα του κάθε παιδιού) θα τα δουλέψουν μέσα στην τάξη με τη δασκάλα τους και θα σας τα επιστρέψουμε στο τέλος της χρονιάς.

 • Παρακαλούμε να προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο και να στείλετε στο σχολείο άμεσα τα εξής βιβλία

  • «Νηπιαγωγάκια εν δράσει», Ο κύριος Αριθμούλης πάει στο νηπιαγωγείο. Εκδόσεις ΩΡΙΩΝ της Φαίης Α-Χανή
  • «Ανακαλύπτω τα γράμματα με τον Μπιμπί», Εκδόσεις Διάπλαση της Ειρήνης Γκιόκα και Σγουρή Γεωργιάδου

  Επίσης όσο αφορά το μάθημα των αγγλικών παρακαλούμε να προμηθευτείτε την εξής σειρά

  • “EXTRA and friends” Pre-junior, Εκδόσεις Express Publishing:
   • Pupil’s book
   • Activity book
   • Alphabet book