Προνήπια

4 - 5 ετών
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης τμήματος Προνηπίων

  Το επίπεδο της σωματικής, νοητικής και κοινωνικοσυναισθηματικης ανάπτυξης του παιδιού στην ηλικία των 4 ετών, μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα, πλούσιο σε ερεθίσματα, δραστηριότητες και γνώσεις, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των ανάλογων δεξιοτήτων και στην πρόληψη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών.

  Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε στα τμήματα των προνηπίων είναι πρόγραμμα νηπιαγωγείου προσαρμοσμένο όμως στην ηλικία της ομάδας αυτής.

  Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν «γνωριμία με το περιβάλλον», προγραφή, προανάγνωση, προμαθηματικά, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, εικαστικά, κουκλοθέατρο, περιβαλλοντολογική αγωγή.

  Επίσης οι επιμέρους δραστηριότητες που θα απασχολούνται τα παιδιά είναι η μουσική αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι, τα αγγλικά, η μουσειακή αγωγή και η γνωριμία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι δραστη­ριότητες αυτές είναι ενταγμένες στο ημερήσιο πρόγραμμα για το οποίο σύντομα θα σας ενημερώσουμε.

 • Κάθε Παρασκευή θα σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της εβδομάδας που πέρασε και ανακεφαλαιώνοντας τις εργασίες που έχουν γίνει στη διάρκεια της εβδομάδας, θα σας στέλνουμε αντίστοιχες εργασίες στο σπίτι για να απασχοληθούν τα παιδιά. Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνονται αβίαστα και χωρίς δική σας επιμονή. Τις εργασίες που θα γίνονται στο σχολείο θα τις τοποθετούμε στον ατομικό φάκελο που θα φέρει το κάθε παιδί στο σχολείο (παρακαλούμε να αναγράψετε το όνομα του) και θα σας τις στέλνουμε κάθε Παρασκευή.

  Επίσης τη φετινή χρονιά επιχειρούμε να εμπλουτίσουμε τα εργαλεία μάθησης, χρησιμοποιώντας δύο τετράδια εργασιών, με σκοπό την εμπέδωση των μαθησιακών στόχων παράλληλα με τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούμε.

 • Τα βιβλία αυτά θα τα φέρουν τα παιδιά στο σχολείο (παρακαλούμε να γράψετε το όνομα του κάθε παιδιού), θα τα δουλέψουν μέσα στην τάξη με τη δασκάλα τους και θα σας τα επιστρέψουμε στο τέλος της χρονιάς.

  Παρακαλούμε να προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο και να στείλετε άμεσα στο σχολείο τα εξής βιβλία

  • «Φύλλα εργασίας», Εκδόσεις Διάπλασιςτης Μάρως Θεοδωράκη και ΕύαςΤσολάκη
  • «Ανακαλύπτω τους αριθμούς με τον Μπιμπί», Εκδόσεις Διάπλαση της Ειρήνης Γκιόκα και Σγουρής Γεωργιάδου

  Στο μάθημα των αγγλικών δεν θα χρησιμοποιήσουμε βιβλίο αλλά αυτό θα γίνει με υπάρχον υλικό του σχολείου οπτικοακουστικά.